Plastový systém odkouření ALMEVA

vyspělý systém odvodu spalin

Přednosti

Jedná se o moderní vyspělý systém odvodu spalin, kde léty prověřeným výrobním postupem bylo dosaženo dokonalé přesnosti a kvality všech trubek, tvarovek a ostatního příslušenství. Precizně navržený tvar hrdlového spoje umožňuje vynikající hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení. Hrdlové spoje jsou těsněny elastomerovými kroužky, které zajišťují okamžitou vynikající těsnost, pevnost, ale i dlouhodobou pružnost spoje a narozdíl od jiných typů spojů urychluje a usnadňuje jinak obtížnou kompletaci systému. Bezproblémová práce, rychlá montáž a snadná revize umožňuje stavebním a montážním firmám vysokou produktivitu práce jak v nové výstavbě komínů, tak i při sanaci stávajících komínových průduchů.

Použití vzhledem k druhu spotřebiče a typu spalinové cesty

  • slouží k odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů s nejvyšší teplotou spalin na hrdle odkouření spotřebiče 120°C
  • je určen převážně pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty (tlak uvnitř komínové vložky je během provozu vyšší, než vně). Může být použit i pro komíny s přirozeným tahem
  • není určen pro spalinové cesty ve kterých může dojít k vyhoření sazí
  • vhodný pro komíny plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu
  • použitelný pouze pro spalinovou cestu od spotřebičů spalujících plynná paliva resp. zemní plyn (L, H) a tekutá paliva (LTO s obsahem síry ≤0,2%, kerosin)

Použití vzhledem k místu instalace

  • pro novou výstavbu (montáž) komínů
  • pro sanace stávajících komínů a komínových průduchů
  • možnost aplikace příslušného systému jak v interiéru, tak v exteriéru

Prvky systému

Systém odvodu spalin Almeva disponuje řadou komponentů, které jsou nenahraditelnou součástí funkční moderní spalinové cesty. Obsahuje přes 200 prvků, kde každý je proveden v různých dimenzích, celkem tedy více než 1550 katalogových položek tvořících ucelený spalinový systém. Díky nespočetnému množství dokonale sladěných komponentů nabízí Almeva nejširší sortiment plastového systému odkouření se zaručenou kvalitou.

Stáhněte si produktový katalog